jan van eijgen

dynamic fungal installations

about environment, transformation,
demise and reconstruction,
coping and manipulation thereof by the artist

janvaneijgen@hotmail.com

Instagram
Cas-co page
jan van eijgen

dynamic fungal installations

about environment, transformation,
demise and reconstruction,
coping and manipulation thereof by the artist

janvaneijgen@hotmail.com

Instagram
Cas-co pageRAGS

Cas-co studio editions 2022

Cleaning up filth and dirt in the kitchen, yet so caring in a hospital setting, dipping the fever away. Cloths and rags, we could not live without them. Porcelain sculptures overgrown with fungus are scattered throughout the Abbey Keizersberg in Leuven. Useless, but challenging our idea of care and disgust for the environment around us.

[NL] Of het nu gaat over het opkuisen van vuil  of over het met de grootste zorg afdeppen van een bezweet, koortsig voorhoofd, vodden zijn onmisbaar in ons bestaan. Deze porseleinen sculpturen zijn begroeid met schimmelkolonies, ingebed in epoxyhars en geïnstalleerd doorheen de hele Abdij Keizersberg in Leuven. Ze dagen ons uit na te denken over zowel de zorg als de walging voor onze directe omgeving.

12/12 editions
Penicillium species - porcelain - epoxy resinUNIVERSE WITHIN

Sugar water is sprayed daily on a large canvas, precipitating environmental fungi that grow into visibility. They seem like galaxies in a jet-black universe.

“The world is full of fungus, every second we breathe in dozens of spores. It deals with a parallel world, hidden from view. By nourishing the fungi, I make this world visible and at the same time create a new one. I embody George Lemaître who nurtured science with his theory, or even the Big Bang itself... who heralded the start of the universe with his energy.”

[NL] Suikerwater wordt dagelijks door de kunstenaar verneveld op een groot canvas. Omgevingsschimmels slaan erdoor neer op het doek en geven leven aan een nieuw universum in een zwarte leemte.

"De wereld zit vol schimmel, elke seconde ademen we tientallen sporen in. Het gaat om een parallelle wereld, aan het oog onttrokken. Door de schimmels te voeden, maak ik deze wereld zichtbaar en schep ik tegelijk een nieuwe. Ik belichaam George Lemaître die met zijn theorie de wetenschap voedde, ofnog de oerknal zelf... die met zijn energie het begin van het universum inluidde."

Currently exhibited at Verbeke Foundation

4mx4m linnen canvas - nutritional agarose - environmental fungi

CIRCLE OF ELEMENTS

Degeneration, regeneration, an eternal circle in which fungi represent the final piece. They digest old material into the essential components of the future. In this circle, organic figures decay into a naive form that regenerates  in a repetitive movement.

[NL] Degeneratie, regeneratie, een eeuwige cirkel waarvan schimmels het sluitstuk betekenen. Zij verteren oud materiaal tot de essentiële bestanddelen van de toekomst. In deze cirkel bederven organische figuurtjes tot een naïeve vorm in een repetitieve beweging.

Penicillium species - porcelain - agarose


COCA-COLA

Coke cans were drawn with fungi. Like these fungi species, corporate structure is ubiquitous in our existence. It frames and invades our intimate world in more ways than we could imagine.

[NL] Colablikjes werden getekend met fungi. Net als deze schimmelspecies is corporate structure alomtegenwoordig in ons bestaan. Ze omkadert en invadeert onze intieme leefwereld op meer manieren dan we voor mogelijk achtten.


Series of 5
Penicillium species - porcelain - epoxy resinSTUDIO VISIT BY HILDE VAN CANNEYT

Click here to read the interview.

[NL] Klik hier om het interview te lezen.