jan van eijgen

dynamic fungal installations

about co-existence,
environment, transformation,
demise and reconstruction,
identity, coping and manipulation

janvaneijgen@hotmail.com

Instagram
Cas-co page
Portfolio (short)


jan van eijgen

dynamic fungal installations

about environment, transformation,
demise and reconstruction,
coping and manipulation thereof by the artist

janvaneijgen@hotmail.com

Instagram
Cas-co page


CIRCLE OF ELEMENTS

Degeneration, regeneration, an eternal circle in which fungi represent the final piece. They digest old material into the essential components of the future. In this circle, organic figures decay into a naive form that regenerates  in a repetitive movement.

[NL] Degeneratie, regeneratie, een eeuwige cirkel waarvan schimmels het sluitstuk betekenen. Zij verteren oud materiaal tot de essentiële bestanddelen van de toekomst. In deze cirkel bederven organische figuurtjes tot een naïeve vorm in een repetitieve beweging.

Penicillium species - porcelain - agarose